20/10/2018 - Secretarisfunctie Matthias Van Olmen & Gert-Jan Houkes

Van Olmen Matthias heeft na een korte pauze zijn functie hervat als secretaris en zal zich vanaf heden meer buigen over de organisatie van de Martial Arts Group. Jurgen zal zich gaan richten op het verder opbouwen en ontwikkelen van de Tactical Training Group. Houkes Gert-Jan is momenteel in opleiding en zal vanaf Januari 2019 ingezet kunnen worden als plaatsvervanger secretaris voor België maar zijn voornaamste doel is het Tactical Combat Training Team te gaan promoten in Nederland. 

Oris Jurgen                    0472 73 97 82               Jurgen@TCT-Instructor.com

Van Olmen Matthias    0472 01 26 26              Matthias@TCT-Instructor.com

Houkes Gert-Jan          +31 (0)641493149       Gert-Jan@TCT-Instructor.com

Adriaensen Kurt           0494 20 70 67              Kurt@TCT-Instructor.com 

22/10/2018 - Recrutering TTG en opbouw van het gradensysteem

De afdeling TTG zal vanaf 2019 officieel van start gaan en tegen deze periode moeten de leden die hiervoor ingeschreven zijn een blanco uitreksel uit het strafregister voor kunnen leggen alsook een medisch sportonderzoek ondergaan. Een TTG starter die voorgaande documenten heeft afgeleverd en goedgekeurd is door de instructeur zal in de eerste periode optreden als aspirant en zal later de status van 'volwaardig lid' kunnen verkrijgen. Vanaf zijn benoeming kan een student examens afleggen onder het PGSE-Systeem dat bestaat uit vier basis niveaus met  telkens een 5-tal graden. Het eerste niveau is Practitioner, het tweede noemen we Graduate, het derde niveau is Specialist en het verder niveau noemen we Expert. De graden krijgen een nummer voorafgegaan door de eerste letter van het betreffende niveau vb. P1-P2-P3-P4 en P5. 

Opgemaakt Oris Jurgen op 22 Okt 2018