top of page

Kaarten

Identificatiekaart:

Om je lidmaatschap te controleren krijg je aan het begin van elk jaar een identificatiekaart toegezonden die je steeds bij je moet hebben als je op een andere divisie gaat trainen, dit is het bewijs dat je aangesloten bent onder TCT en dat je verzekert bent. 

De introductiekaart:

Wij geven een nieuw lid graag de kans om onze vereniging te leren kennen en hiervoor kan je een kaart krijgen met 4 gratis beurten. Niet elke aangesloten vereniging maakt hiervan gebruik en niet elke verzekering dekt deze introductieperiode, informeer daarom steeds bij je instructeur of deze kaart voor jou van toepassing kan zijn. 

De 10-Beurtenkaart:

TCT heeft besloten een 10-beurtenkaart in het leven te roepen zodat de vereniging meer toegankelijk kan worden, ook voor jongeren en mensen die onder een financiële beperking vallen. Niet elke aangesloten vereniging maakt gebruik van deze kaart dus informeer steeds of deze kaart bij de club waar je wenst te trainen van toepassing is. Het systeem is dat je aan het begin van elk jaar een administratieve bijdrage aan de club betaald om de eerste kosten te dekken zoals de aansluiting bij TCT en de verzekering. 

Vanaf dit moment kan je een 10-beurtenkaart kopen aan de prijs van €50 waarbij je 10 keer bij je aangesloten club kan trainen EN GRATIS bij elke andere aangesloten vereniging. We hebben wel een fair use policy dat de trainingen hoofdzakelijk in de eigen club dienen te gebeuren om misbruik uit te sluiten. 

De sympathisantenkaart:

De sympathisantenkaart is volledig gratis en dient om mensen bij onze organisatie te betrekken zonder hiervoor lid te moeten zijn. Als je als sympathisant in onze vereniging zal worden opgenomen heb krijg je toegang tot de geheime facebookpagina van TCT en kan je uitgenodigd worden voor nevenactiviteiten die geen lidmaatschap vereisen zoals bijvoorbeeld uitstapjes.

Deze kaart is goed voor mensen of vrijwilligers die graag betrokken willen zijn maar geen interesse hebben in het actief deelnemen. Dikwijls zijn het de vrouw of ouders van een lid die deze kaart aanvragen.

bottom of page