Wat is tactical training ?

Tactical training vinden we terug in Amerika en bestaat uit een opleiding in verschillende defensieve disciplines die vooral door de politie maar tegenwoordig ook in heel de US door burgers wordt beoefent. Het doel van tactische trainingen is om jezelf en je naasten te kunnen beschermen wanneer noodsituaties zich voordoen wat we soms ook als 'survival' (overleving) of 'prepping' omschrijven.

Disciplines in TCT

Er bestaan diverse disciplines als we over tactische trainingen spreken maar hoofdzakelijk is zelfverdediging de hoofdgroep waarin scenario's besproken en gedetailleerd ontleed worden. In zelfverdediging onderscheiden we zowel gewapende als ongewapende verdedigingstechnieken.  Als rechtstreeks gevolg van een ontwapening leren we vier basistuigen hanteren waaronder een korte staf, een pen, een mes en een imitatie vuurwapen. Buiten deze hoofddisciplines worden er cursussen gegeven in eerste hulpverlening, radiocommunicatie, overleving, Flashlighttechnieken, brandbestrijding enz ...

Kurt gevangenis.jpg

Tactical Combat Training Team

Het Tactical Combat Training Team is een feitelijke vereniging die zich inzet om verdediging te promoten onder burgers. Iedereen heeft het recht zichzelf en anderen te kunnen verdedigen zodat JIJ geen slachtoffer zal worden. Daarbij is het trainen is martial arts gezond ! Je werkt aan de soepelheid en opbouw van je spieren, je verbruikt meer calorieën waardoor je afvalt, je leert jezelf verdedigen en je leert nieuwe vrienden maken die hetzelfde doel hebben als jij ! Geen reden om het niet te overwegen dus. 

Tactical Training group

Voor iedereen die het aanbelangt maar vooral voor personen die werken in de prioritaire sector zoals politie, bewaking, ambulanciers, en gevangenisbewakers raden wij TTG aan. Deze trainingen zijn meer gericht op situaties die zich tijdens interventies voor kunnen doen en kan er op typische beroepskeuzes meer gedetailleerd gewerkt worden. 

PB6Z9229.jpg

Ongewapende verdediging

Tactische verdediging in TCT bestaat eruit om op progressieve wijze basistechnieken zoals trappen, stoten, verweringen, blokkeringen, wurgingen, worpen en klemmen in combinatie te oefenen in realistische scenario's. Het voordeel is dat alle facetten van verdediging aan bod komen en dat iedereen op zijn eigen ritme kan opbouwen. Scenariotrainingen zorgen voor een realistisch kader waarbij een lid in eigen kledij op een bepaalde locatie de verdedigingstechnieken onder verhoogde stress kan beoefenen. 

Gewapende verdediging

In veel verdedigingssporten zie je technieken waarbij men een ontwapening toepast maar men niet in staat is het afgenomen wapen te manipuleren, in het geval van een pistool kan dit een gevaar betekenen voor omstanders of zichzelf. Met dit als vertrekpunt leren we technieken aan over hoe men een afgenomen wapen veilig kan hanteren of hoe je jezelf ermee kan verdedigen. Alle technieken worden getraind met oefenwapens die realistisch lijken maar geen gevaar inhouden.

b85fb3_86a99c8eec27483e8df6ee01245e4c99~