Lichaamstaal

Wat we via ons lichaam uitdrukken is directer en eerlijker dan wat we zeggen met woorden. Het brengt boodschappen over die we bij ons spreken wel eens proberen te verbergen. Voordat je ook maar een woord gezegd hebt, word je al beoordeeld op je gedrag. De manier waarop je gaat zitten, de toon waarop je spreekt en hoe je iemand benadert, bepaalt binnen korte tijd of je de sympathie van een ander wint. De eerste indruk legt de basis voor een al dan niet geslaagde, harmonieuze relatie.

Algemeen wordt aangenomen dat er voor 70 procent op het niveau van gesproken taal wordt gecommuniceerd, en voor 30 procent op onuitgesproken niveau. Toch is de invloed ervan omgekeerd evenredig. Het is ook altijd veel belangrijker hoe iets wordt gezegd dan wát er wordt gezegd, want ze beïnvloeden de aangesprokene meer dan de woorden. De toon waarop een verzoek wordt uitgesproken, de glimlach waarmee dat gepaard gaat of de onzeker afgewende blik. Maar ook het spreektempo, intonatie, duur van spreekpauzes, haperingen, etc. Deze zogenoemde para- linguïstische kenmerken worden geassocieerd met emoties.

Elke emotie komt vanuit ons onderbewustzijn, waarbij vooral ons gezicht boekdelen spreekt. Deze automatische signalen of micro-expressies, die bijna niet beïnvloedbaar zijn, kunnen waardevol zijn om te ontdekken of iemand echt de waarheid spreekt of uit beleefdheid wat zegt wat hij eigenlijk niet meent, of gewoon liegt.